Friersdale
Geschiedenis
Naar

 

Friersdale

Geschiedenis

Projecten

Tijdslijn

 

1934
Geboorte Wijnand van Wegen

1961
Priesterwijding Wijnand

1963
Vertrek Wijnand naar Zuid-Afrika

1968     
Aankomst in Friersdale

1977 
Oprichting Stichting Thuisfront Pater van Wegen

1995
Bouw Koshuis

1998
Terugkeer naar Nederland
Stichting Friersdale-Eemnes

2011
Aankoop bus

2012
Uitbreiding Koshuis

 

Geschiedenis

 

Achter Friersdale, zoals we het nu kennen, gaat een geschiedenis vooraf die teruggaat naar de jaren dertig van de vorige eeuw; naar de geboorte van Wijnand van Wegen in Eemnes.

Wijnand is dertig jaar lang werkzaam geweest in Friersdale en heeft zich met hart en ziel voor de bevolking van het gebied ingezet. Door zijn inspanningen en brede steun uit Nederland heeft hij veel kunnen opbouwen en zijn de banden tussen vele mensen uit Nederland en Friersdale heel hecht geworden.

 

Wijnand van Wegen

Wijnand werd in 1934 geboren in Eemnes, als 13e kind van de familie van Wegen. Al op jonge leeftijd wilde hij graag missionaris worden en ging hij op zijn 14e naar het internaat om priester te worden.
In 1961
werd hij, als laatste Eemnesser tot nu toe, tot priester gewijd. Hij ging op zoek naar een congregatie om zich bij aan te sluiten en vond de Oblaten van Franciscus van Sales. Hij sloot zich hierbij aan en werd twee jaar lang voorbereid op het werken als missionaris in het buitenland.
In 1963 vertrok hij naar één van de armste delen van Zuid-Afrika, in het westen van het land tegen de grens met Namibië. Hij werkte  vijf jaar op twee verschillende missieposten om het werk van missionaris onder de knie te krijgen.
In 1968 kreeg hij zijn eigen missiepost: Friersdale. Dat hij zich als blanke inzette voor zijn gekleurde medemens werd niet geaccepteerd tijdens de apartheid. Ondanks de vele tegenslagen wist hij, dankzij de steun uit Nederland, veel op te bouwen.
Wegens gezondheidsredenen die hem niet toe stonden het gehele jaar in het grillige klimaat van de Noordkaap-provincie te verblijven, keerde hij in 1998 definitief terug naar Nederland. Hij vestigde zich in Huizen maar bleef zich inzetten voor zijn medemens. Als ambassadeur keert hij jaarlijks terug naar Friersdale en in Huizen en omgeving springt hij regelmatig bij in het pastorale werk.

 

 

Van 3 naar 17 klaslokalen

 Bij de aankomst van pater van Wegen in Friersdale, trof hij daar alleen een kerkje en een schooltje met drie klaslokalen aan. Onder zijn leiding en met veel financiële steun,  is er sindsdien veel opgebouwd; de kerk werd vergroot, de school groeide tot een complex van 17 klaslokalen, er kwam een Sociaal Centrum voor alle activiteiten van de bewoners, twee waterreservoirs, waterpompen en waterzuivering en een aantal woningen voor het personeel met daarbij was- en toiletgelegenheden. Ook zijn er faciliteiten gerealiseerd om de kinderen op school dagelijks een maaltijd aan te bieden. Ook werden er twee vrachtwagens aangekocht  om vervoer van de kinderen van en naar school, te faciliteren. Tegenwoordig worden de schoolkinderen vervoerd met speciale schoolbussen. Door de slechte wegen hebben ze veel te lijden.
In 2011 heeft pater van Wegen voor zijn 50-jarig priesterfeest aan speciaal cadeau gevraagd voor de mensen in Friersdale; een schoolbus. Velen hebben de actie gesteund en zo kon de droom van Wijnand worden verwezenlijkt. De bus wordt niet alleen gebruikt voor het vervoer van de schoolkinderen maar ook ingezet ten bate van de hele bevolking bij grote activiteiten of bijeenkomsten.

 

Te ver weg om met de bus te gaan...

 Het uitgestrekte gebied dat Friersdale omvat zorgt ervoor dat er mensen zijn die op een te grote afstand van de school wonen om dagelijks naar op en neer te reizen. Deze kinderen hadden lange tijd niet de mogelijkheid om onderwijs te volgen en zich verder te ontwikkelen.
Om die reden heeft Wijnand in 1995 het ‘Koshuis’ opgericht. Hij liet de kinderen, die ver weg wonen, in de schoolperiode wonen in een huis bij de school van Friersdale. Aanvankelijk woonde daar een tiental kinderen die door een oudere vrouw werden verzorgd. Het ‘Koshuis’ werd een groot succes en diverse uitbreidingen waren nodig. Momenteel wordt aan de laatste uitbreiding gezorgd zodat het huis aan 66 kinderen een thuis kan bieden. Een bijdrage voor de inrichting van het koshuis, het levensonderhoud van de kinderen of het salaris van de kosmoeder is van harte welkom!

 

Apartheid

 

De term Apartheid komt uit het Afrikaans en werd in de jaren 40 van de twintigste eeuw gebruikt door de National Party in Zuid- Afrika als politieke slogan. Het officiele systeem van de Apartheid werd in 1948 ingevoerd.
Ver daarvoor al, in 1652, toen Zuid-Afrika werd gekoloniseerd, werd dit systeem van rassensegregatie al toegepast, zij het niet officieel. Tijdens de wettelijke apartheid werden steeds meer restricties opgelegd aan de Bantu’s (zwarte Afrikanen), de kleurlingen (gemengd ras) en Aziaten.
Er werden maatregelen genomen om de groepen van elkaar te scheiden zoals verboden op gemengde huwelijken en  gebruik van dezelfde openbare voorzieningen, het reserveren van de betere banen voor de blanken, het werkverbod in stedelijke gebieden voor andere rassen en het verplichten van rassenregistratie. Daarnaast werden er speciale gebieden ingericht voor niet-blanken, de Townships. Deze plekken waren aan strikte regels gebonden zodat het zich nooit zou kunnen ontwikkelen.
Wereldwijd kreeg Zuid-Afrika wegens de apartheid een economische boycot, doch bleef het systeem van kracht. Pas toen in 1990 de partij van Nelson Mandela, de NCA aan de macht kwam werd de apartheid formeel afgeschaft. Ondanks deze afschaffing bestaat er bij een groot deel van de bevolking nog steeds minachting tegenover andere bevolkingsgroepen.