Friersdale
Projecten
Projecten
 

In het centrum van Friersdale staat een kerk, kinderhuis, school, gemeenschapscentrum en enkele huizen. De activiteiten van Stichting Friersdale-Eemnes concentreren zich met name in dit centrum.

De school

Toen pater Wijnand in 1968 in Friersdale kwam, stond er alleen een kerk en een school, bestaande uit drie klaslokalen. Onder zijn leiding en met veel financiële steun, o.a. vanuit Eemnes, is er veel opgebouwd. De school groeide in de loop der jaren uit tot een complex van verschillende gebouwen met 17 klaslokalen, waaronder twee kleuterklassen. In Zuid-Afrika waren kleuterklassen lange tijd een onbekend fenomeen en werden daarom niet ondersteunt door de overheid. Toch koos Pater van Wegen in overleg met bewoners al jaren geleden voor het geven van kleuteronderwijs. De jonge kinderen kunnen zo overdag weg uit de erbarmelijke omstandigheden thuis, krijgen te eten en beginnen eerder aan hun ontwikkeling wat later in hun voordeel werkt.

Naast het onderwijs dat de kinderen krijgen, zijn er ook faciliteiten gerealiseerd om de kinderen dagelijks een maaltijd aan te bieden.

De school staat onder leiding van Fanty de Klerk, een vriendelijke en zeer gedreven man die zich met zijn team leraren en leraressen met hart en ziel voor de kinderen inzet. Het contact met de ouders is goed; regelmatig worden er ouderavonden gehouden of worden de ouders thuis opgezocht. De Klerk fungeert ook als de contactpersoon vanuit Friersdale met de Stichting. Zijn kennis, hechte banden binnen de gemeenschap en de vriendschap met Wijnand van Wegen maken de samenwerking tussen Nederland en Friersdale tot een groot succes.

Vervoer

Veel kinderen in Friersdale wonen meer dan 10 km. van de school af. Vervoer om deze kinderen dag naar school en naar huis terug te brengen is dus noodzakelijk. Wijnand heeft in zijn beginjaren dankzij financiële steun twee vrachtwagens kunnen kopen om de schoolkinderen te vervoeren. Tegenwoordig worden de schoolkinderen vervoerd met speciale schoolbussen. Door de slechte wegen hebben deze veel te lijden. Ook verbruiken ze heel wat benzine. In 2011 heeft Van Wegen voor zijn 50-jarig priesterjubileum geld gevraagd voor een nieuwe schoolbus voor Friersdale. Dankzij de vele giften is deze wens in vervulling gegaan en is er een prachtige bus aangekocht.

Vervoer in en rond Friersdale houdt een hoge prioriteit. Activiteiten kunnen alleen draaien als er vervoer is voor de mensen.

‘Het Koshuis’

Sommige kinderen wonen te ver weg om dagelijks met de bus naar school te komen. Vroeger was er voor deze kinderen dan ook geen onderwijs, tot pater Van Wegen in 1995 een Kinderhuis opende. De kinderen die van ver kwamen konden in de schoolperiodes in het ‘Koshuis’ wonen en in de vakanties naar huis. Aanvankelijk woonde daar een tiental kinderen, die verzorgd werden door een ‘Kosmoeder’, een oudere vrouw, waar de kinderen het goed bij hadden. Dat blijkt ook uit de naam die de kinderen aan haar geven; ‘mammie’. Al snel kwamen er steeds meer kinderen en werd uitbreiding noodzakelijk. Het Koshuis is inmiddels al diverse keren uitgebreid.

In 2011 werd begonnen met de laatste uitbreiding van het koshuis om de 60 kinderen en hun, inmiddels andere ‘mammie’ te huisvesten. Momenteel is er geld nodig om de inrichting van het koshuis uit te breiden en elk kind een eigen bed te geven. Ook geld voor het levensonderhoud van deze kinderen en voor het salaris voor de “kosmoeder” is van harte welkom.

Sociaal centrum

Te midden van het schoolcomplex staat het sociaal centrum. De grote ruimte biedt plaats voor schoolactiviteiten, zoals het gezamenlijk eten van de lunch, maar is er vooral voor de gehele gemeenschap. De mensen komen hier samen voor feesten, vergaderingen en bijeenkomsten. Het Sociaal Centrum biedt de gemeenschap de ruimte om de onderlinge banden te versterken en hun cultuur te vieren.

Watervoorziening

In het droge gebied zijn de mensen volledig afhankelijk van het water uit de Oranjerivier. Kinderen en vrouwen moesten regelmatig water gaan halen uit de rivier. Pater van Wegen bracht hier verandering in. Hij liet twee waterreservoirs, waterpompen en een waterzuivering aanleggen zodat de school, het koshuis en de bewoners eromheen schoon drinkwater tot hun beschikking hebben.