Stichting Friersdale Eemnes
Over de stichting
Historie van Stichting Friersdale-Eemnes


Pater Van Wegen heeft zich vele jaren ingezet voor de bevolking in Friersdale, toch hadden de vele voorzieningen die zijn gebouwd niet gerealiseerd kunnen worden zonder de steun uit Nederland. In 1977 werd in Eemnes de Stichting Thuisfront Pater Van Wegen opgezet. De Stichting organiseerde verschillende activiteiten om Wijnand te ondersteunen, waaronder spullenhulp en inzamelingsacties.

Nadat de pater in 1998 definitief in Nederland terugkeerde besloot de Stichting Friersdale-Eemnes haar activiteiten voort te zetten maar nu onder de naam Stichting Friersdale- Eemnes. Nog altijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd en actief sponsoren gezocht. Momenteel is de ondersteuning vanuit Nederland met name bedoeld om alles wat in Friersdale is opgebouwd, te onderhouden. Nieuw te bouwen zaken en initiatieven worden gesteund waar mogelijk.

Onderlinge band

De Stichting Friersdale-Eemnes heeft een goede relatie met het onderwijzend personeel van de school van Friersdale. Het hoofd van de school, Fanty de Klerk, is een bekwaam en vooruitstrevend man die zich inzet voor de school, zijn leerlingen en de ouders. Ook in Zuid-Afrika zelf werden de kwaliteiten van dit hoofd en de docenten gezien en beloond met o.a. de schenking van een twintigtal computers, een aantal jaar geleden. 

Het contact met de school in Zuid-Afrika wordt onderhouden d.m.v. mail- en telefoon. Daarnaast zijn er de jaarlijkse werkbezoeken van Pater Van Wegen. Verder zijn er diverse inwoners uit Eemnes en de nabije omgeving die in de loop van de jaren bezoeken hebben gebracht aan Friersdale. Ook enkele mensen uit Friersdale, waaronder het schoolhoofd, hebben de reis naar Nederland ondernomen om zo elkaars achtergrond te leren kennen, vriendschapsbanden te versterken en contacten te onderhouden.

Toekomst

Momenteel is Pater Van Wegen ambassadeur van Friersdale en hij bezoekt jaarlijks ‘zijn thuis’. Hij hoopt dit nog vele jaren te kunnen doen.

Maar ook als Wijnand van Wegen er niet meer is, zal de Stichting Friersdale-Eemnes er alles aan doen om wat in Friersdale is opgebouwd, in stand te houden.  Ook nieuwe initiatieven zullen -waar mogelijk- worden ondersteund. Voorwaarde is steeds dat alles in overleg met de mensen uit Friersdale en de Stichting Friersdale-Eemnes gebeurt. De mensen uit Friersdale sturen voor aanvang van elk project een begroting; achteraf volgt een  financiële verantwoording.